VERK AV KHALIL GIBRAN

Brutna vingar              nyhet

och andra berättelser om kvinnor

Gibrans kortroman Brutna vingar är en ömsint berättelse om en kärlek som kämpar mot traditionens hämmande förbud. Boken innehåller även tre kortare berättelser om kvinnor där Gibran tar upp ämnen som förutbestämd kärlek, reinkarnation, kvinnoförtryck och frigörelse.

137 sidor, vackert inbunden, med författarens illustrationer

Profetens bok

Samlad utgåva av Profeten och Profetens trädgård

Khalil Gibrans Profeten har översatts till fler än 100 språk och därigenom inte bara nått massor av läsare utan också flitigt använts vid bröllop, barndop och begravningar.  I denna utgåva ingår också uppföljaren, Profetens trädgård, som översatts till svenska för första gången. 131 sidor, vackert inbunden och illustererad.

Hjärta och själ 

Betraktelser över livets vägar

Innehåller ett femtiotal nyöversatta texter av Khalil Gibran. Bokens teman omfattar såväl kärlek, äktenskap och själsfrändskap som skönhet, människa och natur, reinkarnation och det andliga livet. 131 sidor, vackert inbunden och illustererad.

Människosonen      

Människors intryck av Jesus

Innehåller ett sjuttiotal berättelser om Jesus av människor från hans samtid - såväl vänner som fiender, men också olika yrkesgrupper och folkslag. En rad personligheter ur evangelierna kommer till tals, bl.a. Maria Magdalena, Simon Petrus, Pontius Pilatus och Barabbas. 153 sidor, vackert inbunden, illustrerad.

Kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller på Bokbörsen.se


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu