Samtal med naturandar

Vid en kvarn i Nordtyskland pågår sedan en tid tillbaka viktiga samtal mellan människor och naturandar. Detta har blivit möjligt tack genom förmedling av en sällsynt begåvad kvinna, Verena Stael von Holstein. Samtalen har publicerats i Tyskland i en mycket uppskattad bokserie. Tre innehållsrika band har hittills utkommit på svenska hos Nova Förlag. Band 4 i serien, Samtal med träd, beräknas utkomma våren 2014.

senaste nytt

Mer samtal med naturandar (Naturandar 3)

Wolfgang Weirauch i
samverkan med Verena Stael von Holstein

I detta tredje band i Naturande-serien kommer gamla bekanta till tals, som vattenanden Echevit och den Store, men tillsammans med dem även många nya väsen som berättar om sin värld och sina ­speciella uppgifter. Bland annat medverkar en ängs­ande, en järn­ande, en rökande, en bageri­ande, en vinkällarande, en hedande, en torv­ande, en elementar­vår­dare, en strömväktare samt olika delvis ­ahrimanska maskin­andar. Dessutom innehåller boken en av­delning med frå­gor som läsare har ställt, liksom natur­and­arnas svar.

Denna bok utgör en fortsätt­ning på de båda första banden i serien, Natur­andar och vad de säger och Nya samtal med natur­andar. Det finns världar som är stängda för de flesta människor, men här talar naturandarna på nytt till oss och uppenbarar fördolda sammanhang. 224 sidor, vackert inbunden. Pris 160 kr.

Naturandar och vad de säger

Wolfgang Weirauch

Första bandet i Naturande-serien. Över tusen frågor, bokstavligen om allt möjligt mellan himmel och jord, ställs och får svar. Väsendena som kommer till tals representerar naturrikena men också silver, glas, papper med mera som människan renodlar eller framställer. Och Möller, kvarnens speciella husande, har mycket att berätta. 228 sidor, vackert inbunden. Pris 240 kr. Mer information

Nya samtal med naturandar

Wolfgang Weirauch

Andra bandet i Naturande-serien. 
Återigen talar naturandarna till oss och uppenbarar förunderliga sammanhang från världar som är stängda för de flesta människor. Boken innehåller även en avdelning med frågor som läsare har ställt, liksom naturandarnas svar. 213 sidor, vackert inbunden. Pris 160 kr. Mer information

  

Naturande-paket

Innehåller Naturandar och vad de säger, Nya samtal med naturandar och Mer samtal med naturandar (samtliga hittills utgivna band i Naturande-serien).

Paketpris 495 kr (värde 560 kr).


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, E-mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu