Om vänskap, kärlek och relationer

Vänner och älskande

Julian Sleigh

Denna bok handlar om relationer människor emellan. Den kan varje människa ha en god nytta av att läsa och tillämpa på livet, det kan gälla ung som äldre och vänskap såväl som kärlek.

Julian Sleigh (1927 - 2013) var en antroposofiskt orienterad präst och rådgivare i Sydafrika. Hans böcker Livskriser och Tretton till nitton år finns också utgivna på Nova Förlag.

187 sid. Hft. Pris 120 kr  Recensioner

Ur innehållet: Att vara en hel person / Öppenhet /Tillgivenhetens dynamik / Vänskap / Själens under / Hjälp och hinder / Själsfränder / Att skapa band / Man måste jobba på att bli social / Känslan / Inte för mig själv /Kärlekens väg / Att utforska det kvinnliga / Att vara man / Att anförtro sig / Sexualitet: en mycket personlig sak / Skapa eller njuta / Frågan om äktenskapet / Äktenskapets musik / Svårigheter och utmaningar / Framtidens gemenskap.

Beställning: Sätt in 120 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Vänner och älskande"  & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu